مورخان

شعر در رثای دکتر میلانی
نویسنده : ولی اله قهرمانی اصل - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧
 

 

 

 

 

 

 

یا حق

در رثـای استاد دکتر میلان*

 

دل ز کف بیرون شده غم خوار استادم هنوز

 

من یکــی دلداده و دلــدار استادم هنوز

می نــویسم چند بیتـی از بــرای خصلتش

 

مـن یکـی مــدهوش آن کردار استادم هنوز

گـــرچه مـــردن حــق بـود، با چشم دل

 

دیــده بــر در منتظــرْ دیــدار استادم هنوز

مهــر او مـشق شبــم بــود ای فسـوس

 

از بــــرای مـشق شـبْ بیدآر استادم هنوز

حلقه ی عشق و محبت از برایم داده بود

 

من به دور حلقه اش دوّار استـــادم هنـــوز

ارشــده سجـاده ام نمنـاکْ تـــردیدی  نبود

 

در هوای دیدن رخسار استادم هنوز

حسن خلق و هم نجابت بهر ما آورده بود

 

مــن یکـی پیگیر آن  رفتــآر استادم هنوز

غیـــر اشــک و آه و حســرت خــون دل

 

می  ندارم دیده ها خونبار استادم هنوز
ج

یــاد بــاد آن چهرة معصوم وهم بی غش او

 

مــن به یــاد چهـره اش بیمار استادم هنوز

یــاد بـاد آن درس تاریخش هم اینک حسرتا

 

مــن یکــی شیـدای آنْ گفتار استادم هنوز
ج

در رثـایش سورة رحمان و یـاسین  خوانده ام

 

آیة‌ جناتِ تجریْ تحت الانهآر استادم هنوز

شعرهایم بهــر نسیان و فراموشی نبود

 

عشق بازی باشداین با خاطرو افکار استادم هنوز
ج

مــی کنــم اینک سلامت ای عزیز نازنین

 

گر قبـول افتد زمن غم خوار استادم هنوز

مهـــر تــو در دل نمیرد نازنین استاد من

 

گر رود از دیدگانم دفتر و دستار استادم هنوز

پنج تن ال عبا و صادق آن بحر علوم

 

شافع روز جزایت  خواهم ازْ دادار استادم هنوز

ماه فروردین بسال سیصدوهشتادوسه هم یک هزار

 

شــد نقـابــش خاک و من خمّار استادم هنوز

 

ولی اله قهرمانی اصل

23/1/83

  • استاد تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر که در ارمنستان در گذشت.

 

 


 
comment نظرات ()